X Мы используем cookie-файлы и другие аналогичные технологии, необходимые для функционирования сайта. Если, прочитав это сообщение, вы остаётесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-05-46
Москва +7 (499) 350-26-51
Самара +7 (846) 219-21-47

Скидка до 100% на автоматические иммунохимические анализаторы Immulite 1000 и Immulite 2000XPiНазад к спецпредложениям

04 - 31 июля 2018 г.

Участники акции: государственные и частные лечебно-профилактические учреждения; торгующие организации.

Условия:

  • Скидка предоставляется на покупку или аренду на автоматические иммунохимические анализаторы Immulite 1000 и Immulite 2000XPi при одновременном заключении договора на поставку реагентов.
  • Размер скидки на оборудование и объем поставки реагентов согласовываются индивидуально.
  • Возможно согласование индивидуального графика оплаты и поставки заказа!

ГАРАНТИЯ. УСТАНОВКА, ЗАПУСК. ПОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Чтобы получить индивидуальное коммерческое предложение на покупку или аренду гематологического анализатора SYSMEX XP-300, просим связаться с менеджером  или ниже заполнить форму "Получить спецпредложение".

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ СИСТЕМЫ IMMULITE

  Immulite 1000 Immulite 2000/2000XPI
Аллергия
Аллерген-специфические IgE   да
AlaTOP® Панель ингаляционных аллергенов да да
Аллерген-специфические IgG   да
Аллерген-специфические IgG4   да
Эозинофильный катионный белок  да да
Общий IgE  да да
Анемия/метаболизм железа
Эритропоэтин  да да
Ферритин  да да
Фолат  да да
Фолат эритроцитов да да
Витамин B12 да да
Аутоиммунные маркеры    
Анти-ЦЦП*   да
Костный метаболизм
Остеокальцин да да
Pyrilinks-D да да
Кардиальные маркеры
Креатинкиназа MB  да да
Д-димер да да
СРБ вч да да
Миоглобин да да
NT-proBNP да да
Тропонин I да да
Turbo креатинкиназа MB да  
Turbo Д-димер да  
Turbo миоглобин да  
Turbo Troponin I да  
Диабет
С-пептид да да
Инсулин да да
Микроальбумин да да
Соматотропная функция гипофиза    
Гормон роста да да
Инсулиноподобный фактор роста 1 да да
IGFBP-3 да да
Гепатит    
Anti-HBc IgM да да
Общие Anti-HBc да да
Anti-HBs  да да
Anti-HBs колич   да
HBsAg да да
HBsAg подтв. да да
Воспаление
IL-10 да  
IL-1B да  
Рецептор IL-2 да да
IL-6 да да
IL8 да  
ЛПС-связывающий белок да да
TNF-a  да  
Метаболические маркеры
АКТГ ¾ l да да
Кортизол ¾ l да да
Гомоцистеин ¾ l да да
Онкомаркеры
АФП да да
CA 125II (OM-MA) да да
CA 15-5 (BR-MA) да да
CA-19-9 (GI-MA) да да
Кальцитонин да да
РЭА да да
ПСА  да да
Свободный ПСА  да да
ПСА 3 ген.  да да
Простатическая кислая фосфатаза да да
TPS (растворимый фрагмент цитокератина 18)  да  
Гормоны репродукции
Андростендион да да
ДГЭА-С да да
Эстрадиол да да
Свобод. b-ХГЧ да да
ФСГ да да
ХГЧ да да
ЛГ да да
PAPP-A да да
Прогестерон да да
Пролактин да да
ГСПГ да да
Тестостерон да да
Turbo ХГЧ да  
Неконъюгированный эстриол  да да
Инфекционные заболевания
EBV-EBNA IgG*   да
EBV-VCA IgG   да
EBV-VCA IgM   да
Helicobacter pylori IgG да да
Сифилис   да
Специфические белки    
β-2 микроглобулин да да
Лекарственный мониторинг
Карбамазепин да да
Дигитоксин да да
Дигоксин да да
Фенобарбитал да да
Фенитоин да да
Теофиллин да да
Вальпроевая кислота да да
Щитовидная железа
Анти-ТГ да да
Анти-ТПО да да
Своб. Т3 да да
Своб. Т4  да да
Интактный паратгормон да да
Turbo интактный паратгормон  да  
ТТГ да да
ТТГ 3 ген да да
T Uptake да да
Тиреоглобулин да да
ТСГ да да
Т3 общий да да
Т4 общий да да
ToRCH
ЦМВ IgG да да
ЦМВ IgG  да да
Герпес 1 и 2 IgG да да
Краснуха IgM да да
Краснуха IgG да да
Токсоплазма IgM да да
Токсоплазма IgG да да
Ветеринария
Своб. T4 собаки да да
TLI собаки да да
Общий T4 собаки да да
ТТГ собаки да да
Другие
Гастрин да да
Метаболиты никотина да да